Mua sầu riêng, nhiều người sẽ chú ý và ưu tiên những quả to, tròn, ngoại hình bắt mắt. Kinh nghiệm cho thấy rằng, kích thước không quan trọng. Quan trọng là phần eo của quả sầu riêng.