Việc sử dụng xe tập đi cho trẻ tiềm ẩn nhiều nguy cơ thương tích nghiêm trọng, đồng thời làm hạn chế khả năng phát triển của trẻ và có thể gây dị tật chân. Các nhà nghiên cứu đã kết luận rằng: xe tập đi không có bất kỳ lợi ích thực sự nào.