DHA

Omega 3 rất thiết yếu và quan trọng vì cơ thể người không thể tổng hợp được và bắt buộc phải lấy từ thức ăn. Và chất dinh dưỡng cần thiết cho sự phát triển nhận thức và trí não của trẻ là DHA và EPA