kiểm soát stress

Căng thẳng có thể dẫn đến cảm xúc tiêu cực, làm cho các hành động, quyết định không sáng suốt…Tuy nhiên, bạn có thể kiểm soát nó với các kỹ thuật đơn giản