thiếu ngủ

Giấc ngủ sẽ giúp cơ thể làm mới lại vào ngày hôm sau. Việc thiếu ngủ gây tổn hại cho cơ thể, việc học, ghi nhớ, tâm lý và khả năng phản ứng đều bị ảnh hưởng. Thiếu ngủ có thể gây kích động, ảo giác, huyết áp cao…