(Video) Bạn cần biết: Sự nguy hiểm của Tai Biến (Đột quỵ)

Video sẽ cho bạn biết nguyên nhân và hậu quả nặng nề của Tai biến. Nhận biết các dấu hiệu sớm để hành động kịp thời giúp người bệnh được cứu sống.

Bình luận